กระเช้าไฟฟ้าพงษ์สุวรรณบริการ (ไทย) บจก.
PHONGSUWAN GONDOLA (THAI) CO.,LTD.

ติดต่อเรา:
สายด่วน: +668 9893 4198

แสดง 1 - 36 ถึง 1 จาก

กระเช้าไฟฟ้าตัวตรงดัดแปลงสำหรับงานพื้นที่สูง

ประโยชน์ของกระเช้าไฟฟ้าตัวตรงดัดแปลง
1. ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ในที่สูงให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงาน
2. ใช้ในการซ่อมแซมระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง และระบบแรงต่ำภายในอาคาร

แสดง 1 - 36 ถึง 1 จาก

หมวดหมู่ทั้งหมด

ป้ายกำกับสินค้า