กระเช้าไฟฟ้าพงษ์สุวรรณบริการ (ไทย) บจก.
PHONGSUWAN GONDOLA (THAI) CO.,LTD.

ติดต่อเรา:
สายด่วน: +668 9893 4198

แสดง 1 - 60 ถึง 1 จาก

กระเช้าไฟฟ้าแบบตัวยูเข้าถึงพื้นที่ 3 ด้าน

ใช้สำหรับพื้นที่ตำแหน่งเนื้องานต้องการทำทั้ง 3 ด้านพร้อมกัน เช่น งานตกแต่งมุมเสา 3 ด้านพร้อมกัน งานติดตั้งท่อดูดควันระบายอากาศ ตามอาคารของโรงแรม ร้านอาหารขนาดใหญ่

แสดง 1 - 60 ถึง 1 จาก

หมวดหมู่ทั้งหมด

ป้ายกำกับสินค้า