กระเช้าไฟฟ้าพงษ์สุวรรณบริการ (ไทย) บจก.
PHONGSUWAN GONDOLA (THAI) CO.,LTD.

ติดต่อเรา:
สายด่วน: +668 9893 4198

กระเช้าไฟฟ้าแบบตัวแอล-แบบเข้ามุม

ติดต่อผู้ขาย

ใช้สำหรับสภาพพื้นที่ที่เป็นมุม ซึ่งในการใช้กระเช้าฯ ทำงาน สามารถปฏิบัติการได้ทั้ง 2 ด้าน เป็นการเชื่อมหากันได้สะดวกสำหรับเนื้องานที่ต้องทำไปพร้อมๆ กันทั้ง 2 ด้าน

กระเช้าไฟฟ้า แบบตัวแอล-แบบเข้ามุม  

     ใช้สำหรับสภาพพื้นที่ที่เป็นมุม ซึ่งในการใช้กระเช้าฯ ทำงานสามารถปฏิบัติการได้ทั้ง 2 ด้าน เป็นการเชื่อมหากันได้สะดวกสำหรับเนื้องานที่ต้องทำไปพร้อมๆ กันทั้ง 2 ด้าน ทำให้ประหยัดเวลาในการทำงานและช่างทำงานได้สะดวกเรียบร้อยขึ้น ซึ่งขนาดของกระเช้าฯแบบตัวแอลก็มีหลายรูปแบบ เช่น 
  -  ขนาด 1.50 x 1.50  เมตร
  -  ขนาด 1.50 x 2.00 เมตร
  -  ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร
  -  ขนาด 2.00 x 3.00 เมตร
  -  ขนาด 3.00 x 3.00 เมตร
  -  ขนาด 2.00 x 4.00 เมตร 
  -  ขนาด 2.00 x 5.00 เมตร
  -  ขนาด 2.00 x 6.00 เมตร
ทั้งนี้จะติดตั้งขนาดเท่าไหร่ ก็แล้วแต่ความเหมาะสมของพื้นที่หน้างานเพื่อความปลอดภัยพร้อมทั้งการใช้งานก็ให้เกิดประโยชน์สูงสุดของลูกค้า