สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Aug 2023   116  
2 Aug 2023   78  
3 Aug 2023   80  
4 Aug 2023   85  
5 Aug 2023   65  
6 Aug 2023   60  
7 Aug 2023   78  
8 Aug 2023   76  
9 Aug 2023   96  
10 Aug 2023   149  
11 Aug 2023   117  
12 Aug 2023   149  
13 Aug 2023   80  
14 Aug 2023   80  
15 Aug 2023   122  
16 Aug 2023   141  
17 Aug 2023   125  
18 Aug 2023   105  
19 Aug 2023   90  
20 Aug 2023   93  
21 Aug 2023   107  
22 Aug 2023   107  
23 Aug 2023   89  
24 Aug 2023   66  
25 Aug 2023   70  
26 Aug 2023   86  
27 Aug 2023   68  
28 Aug 2023   92  
29 Aug 2023   88  
30 Aug 2023   94  
31 Aug 2023   76