สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2023   0  
2 Jul 2023   0  
3 Jul 2023   56  
4 Jul 2023   94  
5 Jul 2023   162  
6 Jul 2023   106  
7 Jul 2023   67  
8 Jul 2023   61  
9 Jul 2023   61  
10 Jul 2023   87  
11 Jul 2023   104  
12 Jul 2023   88  
13 Jul 2023   84  
14 Jul 2023   134  
15 Jul 2023   208  
16 Jul 2023   88  
17 Jul 2023   107  
18 Jul 2023   102  
19 Jul 2023   98  
20 Jul 2023   80  
21 Jul 2023   87  
22 Jul 2023   78  
23 Jul 2023   67  
24 Jul 2023   86  
25 Jul 2023   120  
26 Jul 2023   89  
27 Jul 2023   103  
28 Jul 2023   82  
29 Jul 2023   86  
30 Jul 2023   77  
31 Jul 2023   79