สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2023   300  
2 Jun 2023   159  
3 Jun 2023   82  
4 Jun 2023   117  
5 Jun 2023   206  
6 Jun 2023   228  
7 Jun 2023   100  
8 Jun 2023   141  
9 Jun 2023   164  
10 Jun 2023   144  
11 Jun 2023   153  
12 Jun 2023   341  
13 Jun 2023   317  
14 Jun 2023   416  
15 Jun 2023   108  
16 Jun 2023   93  
17 Jun 2023   230  
18 Jun 2023   89  
19 Jun 2023   255  
20 Jun 2023   269  
21 Jun 2023   139  
22 Jun 2023   143  
23 Jun 2023   121  
24 Jun 2023   178  
25 Jun 2023   110  
26 Jun 2023   223  
27 Jun 2023   261  
28 Jun 2023   233  
29 Jun 2023   180  
30 Jun 2023   170