สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2023   191  
2 May 2023   203  
3 May 2023   178  
4 May 2023   121  
5 May 2023   144  
6 May 2023   115  
7 May 2023   98  
8 May 2023   188  
9 May 2023   155  
10 May 2023   148  
11 May 2023   158  
12 May 2023   105  
13 May 2023   91  
14 May 2023   81  
15 May 2023   175  
16 May 2023   256  
17 May 2023   169  
18 May 2023   132  
19 May 2023   166  
20 May 2023   112  
21 May 2023   82  
22 May 2023   254  
23 May 2023   198  
24 May 2023   109  
25 May 2023   117  
26 May 2023   109  
27 May 2023   142  
28 May 2023   100  
29 May 2023   169  
30 May 2023   223  
31 May 2023   172