สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2023   112  
2 Apr 2023   109  
3 Apr 2023   176  
4 Apr 2023   181  
5 Apr 2023   158  
6 Apr 2023   90  
7 Apr 2023   142  
8 Apr 2023   113  
9 Apr 2023   100  
10 Apr 2023   175  
11 Apr 2023   200  
12 Apr 2023   132  
13 Apr 2023   133  
14 Apr 2023   129  
15 Apr 2023   113  
16 Apr 2023   138  
17 Apr 2023   213  
18 Apr 2023   176  
19 Apr 2023   158  
20 Apr 2023   144  
21 Apr 2023   91  
22 Apr 2023   455  
23 Apr 2023   408  
24 Apr 2023   196  
25 Apr 2023   212  
26 Apr 2023   115  
27 Apr 2023   149  
28 Apr 2023   130  
29 Apr 2023   110  
30 Apr 2023   104