สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2023   108  
2 Feb 2023   136  
3 Feb 2023   96  
4 Feb 2023   134  
5 Feb 2023   92  
6 Feb 2023   202  
7 Feb 2023   171  
8 Feb 2023   110  
9 Feb 2023   95  
10 Feb 2023   125  
11 Feb 2023   136  
12 Feb 2023   96  
13 Feb 2023   205  
14 Feb 2023   191  
15 Feb 2023   138  
16 Feb 2023   129  
17 Feb 2023   368  
18 Feb 2023   101  
19 Feb 2023   64  
20 Feb 2023   173  
21 Feb 2023   165  
22 Feb 2023   94  
23 Feb 2023   143  
24 Feb 2023   126  
25 Feb 2023   132  
26 Feb 2023   99  
27 Feb 2023   160  
28 Feb 2023   162