สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2023   89  
2 Jan 2023   121  
3 Jan 2023   133  
4 Jan 2023   134  
5 Jan 2023   126  
6 Jan 2023   104  
7 Jan 2023   92  
8 Jan 2023   106  
9 Jan 2023   148  
10 Jan 2023   147  
11 Jan 2023   116  
12 Jan 2023   116  
13 Jan 2023   150  
14 Jan 2023   96  
15 Jan 2023   96  
16 Jan 2023   130  
17 Jan 2023   168  
18 Jan 2023   105  
19 Jan 2023   116  
20 Jan 2023   126  
21 Jan 2023   78  
22 Jan 2023   104  
23 Jan 2023   177  
24 Jan 2023   170  
25 Jan 2023   142  
26 Jan 2023   114  
27 Jan 2023   129  
28 Jan 2023   127  
29 Jan 2023   85  
30 Jan 2023   195  
31 Jan 2023   194