สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2023   86  
2 Sep 2023   67  
3 Sep 2023   71  
4 Sep 2023   113  
5 Sep 2023   94  
6 Sep 2023   82  
7 Sep 2023   88  
8 Sep 2023   85  
9 Sep 2023   71  
10 Sep 2023   65  
11 Sep 2023   87  
12 Sep 2023   109  
13 Sep 2023   81  
14 Sep 2023   64  
15 Sep 2023   78  
16 Sep 2023   62  
17 Sep 2023   45  
18 Sep 2023   97  
19 Sep 2023   125  
20 Sep 2023   125  
21 Sep 2023   83  
22 Sep 2023   65  
23 Sep 2023   60  
24 Sep 2023   58  
25 Sep 2023   79  
26 Sep 2023   49  
27 Sep 2023   0  
28 Sep 2023   0  
29 Sep 2023   0  
30 Sep 2023   0