สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2020   50  
2 Sep 2020   32  
3 Sep 2020   26  
4 Sep 2020   59  
5 Sep 2020   41  
6 Sep 2020   23  
7 Sep 2020   17  
8 Sep 2020   34  
9 Sep 2020   41  
10 Sep 2020   32  
11 Sep 2020   31  
12 Sep 2020   23  
13 Sep 2020   38  
14 Sep 2020   28  
15 Sep 2020   35  
16 Sep 2020   42  
17 Sep 2020   40  
18 Sep 2020   40  
19 Sep 2020   33  
20 Sep 2020   26  
21 Sep 2020   32  
22 Sep 2020   28  
23 Sep 2020   31  
24 Sep 2020   47  
25 Sep 2020   25  
26 Sep 2020   35  
27 Sep 2020   49  
28 Sep 2020   29  
29 Sep 2020   20  
30 Sep 2020   31