สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Aug 2020   28  
2 Aug 2020   24  
3 Aug 2020   34  
4 Aug 2020   83  
5 Aug 2020   66  
6 Aug 2020   27  
7 Aug 2020   59  
8 Aug 2020   31  
9 Aug 2020   30  
10 Aug 2020   35  
11 Aug 2020   40  
12 Aug 2020   46  
13 Aug 2020   22  
14 Aug 2020   22  
15 Aug 2020   26  
16 Aug 2020   50  
17 Aug 2020   34  
18 Aug 2020   32  
19 Aug 2020   28  
20 Aug 2020   32  
21 Aug 2020   21  
22 Aug 2020   55  
23 Aug 2020   34  
24 Aug 2020   32  
25 Aug 2020   21  
26 Aug 2020   32  
27 Aug 2020   27  
28 Aug 2020   35  
29 Aug 2020   17  
30 Aug 2020   39  
31 Aug 2020   82