สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2020   30  
2 Jul 2020   26  
3 Jul 2020   20  
4 Jul 2020   33  
5 Jul 2020   12  
6 Jul 2020   31  
7 Jul 2020   35  
8 Jul 2020   20  
9 Jul 2020   7  
10 Jul 2020   33  
11 Jul 2020   40  
12 Jul 2020   11  
13 Jul 2020   12  
14 Jul 2020   89  
15 Jul 2020   14  
16 Jul 2020   26  
17 Jul 2020   63  
18 Jul 2020   23  
19 Jul 2020   25  
20 Jul 2020   33  
21 Jul 2020   23  
22 Jul 2020   42  
23 Jul 2020   49  
24 Jul 2020   32  
25 Jul 2020   45  
26 Jul 2020   31  
27 Jul 2020   27  
28 Jul 2020   23  
29 Jul 2020   99  
30 Jul 2020   19  
31 Jul 2020   27