สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2020   63  
2 Jun 2020   36  
3 Jun 2020   22  
4 Jun 2020   37  
5 Jun 2020   25  
6 Jun 2020   131  
7 Jun 2020   61  
8 Jun 2020   35  
9 Jun 2020   18  
10 Jun 2020   51  
11 Jun 2020   49  
12 Jun 2020   41  
13 Jun 2020   25  
14 Jun 2020   21  
15 Jun 2020   35  
16 Jun 2020   38  
17 Jun 2020   28  
18 Jun 2020   33  
19 Jun 2020   23  
20 Jun 2020   24  
21 Jun 2020   21  
22 Jun 2020   25  
23 Jun 2020   27  
24 Jun 2020   32  
25 Jun 2020   33  
26 Jun 2020   23  
27 Jun 2020   21  
28 Jun 2020   51  
29 Jun 2020   11  
30 Jun 2020   21