สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2020   76  
2 May 2020   8  
3 May 2020   12  
4 May 2020   61  
5 May 2020   89  
6 May 2020   22  
7 May 2020   33  
8 May 2020   22  
9 May 2020   11  
10 May 2020   33  
11 May 2020   35  
12 May 2020   24  
13 May 2020   62  
14 May 2020   23  
15 May 2020   16  
16 May 2020   20  
17 May 2020   17  
18 May 2020   30  
19 May 2020   19  
20 May 2020   44  
21 May 2020   23  
22 May 2020   52  
23 May 2020   22  
24 May 2020   36  
25 May 2020   21  
26 May 2020   19  
27 May 2020   39  
28 May 2020   18  
29 May 2020   49  
30 May 2020   20  
31 May 2020   20