สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Nov 2020   25  
2 Nov 2020   41  
3 Nov 2020   37  
4 Nov 2020   54  
5 Nov 2020   32  
6 Nov 2020   43  
7 Nov 2020   41  
8 Nov 2020   15  
9 Nov 2020   51  
10 Nov 2020   33  
11 Nov 2020   49  
12 Nov 2020   40  
13 Nov 2020   48  
14 Nov 2020   22  
15 Nov 2020   36  
16 Nov 2020   48  
17 Nov 2020   22  
18 Nov 2020   27  
19 Nov 2020   79  
20 Nov 2020   26  
21 Nov 2020   37  
22 Nov 2020   30  
23 Nov 2020   47  
24 Nov 2020   27  
25 Nov 2020   50  
26 Nov 2020   36  
27 Nov 2020   31  
28 Nov 2020   58  
29 Nov 2020   14  
30 Nov 2020   30