สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Oct 2020   43  
2 Oct 2020   42  
3 Oct 2020   24  
4 Oct 2020   21  
5 Oct 2020   43  
6 Oct 2020   46  
7 Oct 2020   76  
8 Oct 2020   32  
9 Oct 2020   50  
10 Oct 2020   27  
11 Oct 2020   22  
12 Oct 2020   37  
13 Oct 2020   32  
14 Oct 2020   39  
15 Oct 2020   31  
16 Oct 2020   56  
17 Oct 2020   42  
18 Oct 2020   26  
19 Oct 2020   36  
20 Oct 2020   27  
21 Oct 2020   104  
22 Oct 2020   35  
23 Oct 2020   27  
24 Oct 2020   19  
25 Oct 2020   21  
26 Oct 2020   32  
27 Oct 2020   22  
28 Oct 2020   29  
29 Oct 2020   26  
30 Oct 2020   15  
31 Oct 2020   19