กระเช้าไฟฟ้าพงษ์สุวรรณบริการ (ไทย) บจก.
PHONGSUWAN GONDOLA (THAI) CO.,LTD.

ติดต่อเรา:
สายด่วน: +668 9893 4198

เตรียมความพร้อมก่อนปฎิบัติงานบนกระเช้าไฟฟ้า Gondola

        ปัจจุบันมีการให้บริการ กระเช้าไฟฟ้า Gondola งานซ่อมแซ่มอาคาร ตึก คอนโดมิเนียม ขนาดสูงเป็นจำนวนมาก จำเป็นต้องมีการดูแล บำรุงรักษา อาคารให้อยู่ในสภาพที่สวยงาม ดูใหม่ มีความปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย จะต้องใช้แรงงานคน ในการปฏิบัติงานดูแล ทำความสะอาด บำรุงรักษา ภายนอกตัวอาคารที่มีความสูงหลาย ๆ ชั้น โดยต้องอาศัยกระเช้าไฟฟ้า ในการปฏิบัติหน้าที่ ย่อมหลีกเลี่ยงไม้ได้ที่จะต้องปฏิบัติงานบนที่อยู่ ไม่ว่าจะเป็นงานบำรุงรักษา ติดตั้ง ซ่อมอาคาร งานทาสี งานติดป้ายโฆษณาอาคาร ย่อมมีความเสี่ยงสูงสุด ต่อการพลัดตกลงมา ได้ตลอดเวลาที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ อาจจะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับการบาดเจ็บและก่อให้เกิดอันตรายระหว่างการทำงานได้ 

กระเช้าไฟฟ้า   Gondola

วิธีการเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานบนกระเช้าไฟฟ้าอย่างถูกต้องและปลอดภัย ดังนี้

        • ผู้ปฏิบัติงานต้องผ่านการฝึกอบรม ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้อง มีทักษะทางด้านการโรยตัว พร้อมปฏิบัติหน้าที่
        • ตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์ ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง ตรวจสอบและทดสอบก่อนเริ่มปฏิบัติงานทุกครั้ง
        • เจ้าหน้าที่บนรถกระเช้าต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ และมีสติตลอดเวลาระหว่างการทำงาน
        • สวมเข็มขัดนิรภัย และคล้องเกี่ยวตะขอไว้กับราวของกระเช้าตลอดเวลา
        • ปิดและล็อคประตูขณะทำงานอยู่บนกระเช้าไฟฟ้า (Gondola)
        • ส่วนตัวกระเช้าไฟฟ้าต้องได้รับการตรวจสอบการรองรับน้ำหนักโดยวิศวกรหรือผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
        • กระเช้าไฟฟ้าต้องติดตั้งด้วยเชือกลวดนิรภัยและอุปกรณ์ล็อคนิรภัย ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องปรับเปลี่ยนโดยพลการ
        • ผู้ปฏิบัติงานควรมีอายุที่ไม่ต่ำกว่า 18 ปี และได้รับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง พร้อมทั้งสวมใส่เข็มขัดนิรภัยและผูกยึดกับสายช่วยชีวิตที่ติดตั้งแยกออกจากนอกตัวกระเช้า
        • ต้องมีการติดตั้งป้ายบอกพิกัดความปลอดภัย จำนวนผู้ปฏิบัติงาน ข้อมูลตรวจสอบ ป้ายเตือนความปลอดภัย
        • หลีกเลี่ยงการบรรทุกเกินพิกัด หรือไม่ยื่นส่วนของร่างกายออกจากแนวกระเช้าไฟฟ้า (Gondola)
        • ห้ามใช้เชือกลวดที่เป็นสนิมในการยึดตัวกระเช้าไฟฟ้า
        • สำหรับการติดตั้ง รื้อถอน หรือดัดแปลงกระเช้าไฟฟ้าต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองจากทีมวิศวกรเครื่องกล
        • การเคลื่อนย้ายกระเช้าไฟฟ้า (Gondola) ต้องเคลื่อนย้ายในตำแหน่งที่ปลอดภัยภายหลังจากการใช้งาน

บริการให้กระเช้าไฟฟ้า

       ดังนั้นจะเห็นว่าสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานบนกระเช้าไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย คือ การหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือ ทุกครั้งก่อนปฏิบัติงานและหลังปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุการทำงานบนที่สูงได้เป็นอย่างดี  บริษัท กระเช้าไฟฟ้าพงษ์สุวรรณบริการ (ไทย) จำกัด ผู้ให้บริการเช่ากระเช้าไฟฟ้า บริการกระเช้าไฟฟ้างานซ่อมอาคารสูง งานติดป้ายโฆษณาอาคาร ติตตั้ง รื้อถอน กระเช้าไฟฟ้า มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ทั้งงานภายในและภายนอกอาคาร เรายึดมั่นในมาตรฐานการติดตั้งและความปลอดภัยในการใช้งานเป็นอย่างแรก ทางบริษัท ฯ มีทีมวิศวกรเป็นที่ปรึกษาและให้ความรับรองมาตรฐาน ตามหลักการทำงานด้านกระเช้าไฟฟ้าเฉพาะ และมุ่งมั่นในการให้บริการที่มีคุณภาพและความพึงพอใจสูงสุด ให้กับลูกค้าเชื่อมั่นการให้บริการของเราอย่างต่อเนื่อง

------------------------------------------------------
บทความที่เกี่ยงข้อง
• กอนโดล่าคืออะไร ? 
• 
เช่ากระเช้าไฟฟ้าและการรื้อถอนกระเช้าไฟฟ้า มีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมอย่างไร 
• 
บริการกระเช้าไฟฟ้า แบบ 2 ชั้นสำหรับพื้นที่สูง